• En pocas palabras

    Las cosas no son lo que parecen, pero tampoco son de otra manera. Lankavatara Sutra

  • Es necesario liberarse de las cadenas de las ocupaciones cotidianas y de los asuntos políticos... Hay que huir de la política porque daña y destruye la felicidad.
    Epicuro

  • La existencia está más allá del razonamiento... Cuando hayas visto las limitaciones de la inteligencia... empezarás a superar la mente... El hombre es un signo de interrogación, es una bendición. Celébralo".
    Osho

  • Traductor

  • Anuncios

Desmuntant el nacionalisme català

 

Procust és la llegenda d’un tirà que serrava o estirava les cames dels invitats que dormien per tal d’adaptar-los a les mides del llit. Es tracta de la idea de que és l’home qui ha d’adaptar-se als objectes i no a l’inrevés. També a Catalunya els polítics nacionalistes intenten adaptar la realitat dels fets al llit de les idees prèvies.

Catalunya és més una fabulació que una nació. Encara que el nom de  nació pot ser extremadament ambigu i depèn de qui l’utilitza.

Catalunya ha tingut  períodes amb major o menor grau d’autogovern, però els privilegis històrics que expliquen el tracte desigual, són més dignes d’abolir que de mantenir-se. Catalunya ha estat i és Espanya, afirma un mínim sentit de la realitat, encara que hi hagi qui asseguri el contrari.

La descentralització pot estar justificada: de l’estatal al local, però encalla quan topa amb el caciquisme del poder “nacional”. L’opressió de l’estat espanyol a Catalunya és l’opressió pròpia de qualsevol estat, indiscriminada dins al seu territori, amb alguns detalls diferencials, potser. La creació d’una nova estructura de poder nacionalista a Catalunya, de l’autonomia a la sobirania, no fa que l’opressió desaparegui, únicament canvia de mans. El poder segueix sense arribar a la base social, segrestat per l’entramat d’uns partits erigits en intèrprets de la voluntat popular.

La creació d’un estat més descentralitzat o fins i tot nou, no és condició necessària ni suficient de res sinó hi ha progrés  en la qualitat humana  i de gestió.

Les balances fiscals no situen a Catalunya com a primera de les regions riques, però és l’única que es queixa de la seva aportació a l’estat. La solidaritat a l’interior de Catalunya no es qüestiona, però el que s’accepta com un valor a l’interior de Catalunya, es menysprea quan es refereix a Espanya, i es torna a acceptar quan es parla d’Europa. La Generositat és una virtut, l’avarícia no. Els culpables dels mals de Catalunya són els altres (victimisme). Mai s’assumeix la mala administració interna.

La llengua és el pilar sobre el qual es justifica el discurs de la diferència i ser diferents és sinònim de nació, d’autogovern i d’independència. La llengua de la majoria dels catalans no és el català, no obstant això, el català s’imposa sense respectar els drets dels castellanoparlants. Però al món hi ha moltes més llengües que estats: entre 5.000 i 6.000 llengües solament en uns 200 estats. Una cosa no es relaciona automàticament amb l’altre.

El model lingüístic de l’escola a Catalunya, d’immersió en català és discutible no solament des de l’aspecte de manca de respecte de la pluralitat social, es també criticable des de la pedagogia, doncs hi han arguments igualment vàlids en la defensa de la llengua materna (catalana o castellana) com a opció de millora de l’aprenentatge.

El poder de la política catalana s’ha imposat per damunt de la realitat social. L’estat contra la societat. És el triomf del nacionalisme per sobre del respecte a les llibertats individuals.

L’anomenada identitat, la diferència, si existeix no ha de ser molt acusada quan cal gastar milions d’euros en “construir-la”. Però, perquè ho anomenen identitat quan el que volen dir és poder? I, per cert, Si darrera d’un independentista o separatista hi ha la cobdícia de poder, la meva particular ambició és la de neutralitzar el bombardeig de propaganda que des de les institucions oficials i no oficials s’imposa dia a dia, evitant ser una víctima més de les fal·làcies argumentals en les que es sustenta aquest discurs. Aquesta crítica no em converteix en agent d’un altre poder (espanyol, per exemple), de la mateixa manera que la crítica a una novel·la no em converteix en novel·lista.

(ver traducción)

……………………..

…………………………………………………

……………………..

Desmontando el nacionalismo catalán

Procusto es la leyenda de un tirano que serraba o estiraba las piernas de los invitados que dormían para adaptarlos a las medidas de la cama. Se trata de la idea de que es el hombre quien ha de adaptarse a los objetos y no al revés. También en Cataluña los políticos nacionalistas intentan adaptar la realidad de los hechos a la cama de las ideas previas.

Cataluña es más una fabulación que una nación. Aunque el termino nación puede ser extremadamente ambiguo y depende de quién lo utiliza.

Cataluña ha tenido períodos con mayor o menor grado de autogobierno, pero los privilegios históricos que explican un trato desigual, son más dignos de abolirse que de mantenerse. Cataluña ha sido y es España, afirma un mínimo sentido de la realidad, a pesar de que haya quien sostenga lo contrario.

La descentralización puede estar justificada: de lo estatal a lo local, pero encalla cuando topa con el caciquismo del poder “nacional”. La opresión del estado español en Catalunya es la opresión propia de cualquier estado, indiscriminada dentro a su territorio, con algunos detalles diferenciales, quizás. La creación de una nueva estructura de poder nacionalista en Catalunya, de la autonomía a la soberanía, no hace que la opresión desaparezca, únicamente cambia de manos. El poder sigue sin llegar a la base social, secuestrado por el entramado de unos partidos erigidos en intérpretes de la voluntad popular. La creación de un estado más descentralizado o incluso nuevo, no es condición necesaria ni suficiente de nada si no hay progreso en la calidad humana y de gestión.

Las balanzas fiscales no sitúan a Cataluña como la primera de las regiones ricas, no obstante es la única que se queja de su aportación al estado. La solidaridad en el interior de Cataluña no se cuestiona, pero lo que se acepta como un valor en el interior de Cataluña, se desprecia cuando se refiere a España, y se vuelve a aceptar cuando se habla de Europa. La Generosidad es una virtud, la avaricia no. Los culpables de los males de Cataluña son los otros (victimismo). Nunca se asume la mala administración interna.

La lengua es el pilar sobre el que se justifica el discurso de la diferencia y ser diferentes es sinónimo de nación, de autogobierno y de independencia. La lengua de la mayoría de los catalanes no es el catalán, no obstante, el catalán se impone sin respetar los derechos de los castellanoparlantes. Pero en el mundo hay muchas más lenguas que estados: entre 5.000 y 6.000 lenguas en solo unos 200 estados. Una cosa no se relaciona automáticamente con la otra.

El modelo lingüístico de la escuela en Catalunya, de inmersión en catalán es discutible no solamente desde el aspecto de carencia de respecto de la pluralidad social, se también criticable desde la pedagogía, pues han argumentos igualmente válidos en la defensa de la lengua materna (catalana o castellana) como opción de mejora del aprendizaje. El poder de la política catalana se ha impuesto por encima de la realidad social. El estado contra la sociedad. Es el triunfo del nacionalismo por encima del respeto a las libertades individuales

La llamada identidad, la diferencia, si existe no debe ser muy acusada cuando hace falta gastar millones de euros en “construirla”. Pero ¿Por qué lo llaman identidad cuando lo que quieren decir es poder? Y, por cierto, Si detrás de un independentista o separatista está la codicia de poder, mi particular ambición es la de neutralizar el bombardeo de propaganda que desde las instituciones oficiales y no oficiales se impone día a día, evitando ser una víctima más de las falacias argumentales en las que se sustenta este discurso. Esta crítica no me convierte en agente de otro poder (español, por ejemplo), de la misma manera que la crítica a una novela no me convierte en novelista.

…………………………………………………

Felix Ovejero – Contra Cromagnon

Jesús Royo Arpón – Argumentos para el bilingüismo

Anderson, Benedict. Comunidades imaginadas
Gellner, Ernest. Naciones y Nacionalismo
Habermas.Ciudadania e identidad nacional
Luhman, Niklas. La distinción de “Naciones”
Maalouf, Amin. Identidades asesinas

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s